زبان 3-6 سال

آیا تا به حال برایتان پیش امده که درشبکات اجتماعی با متنی انگلیسی مواجه شده و معنای آن را به خوبی درک نکرده باشید؟ یا شاید با فردی ملاقات کرده باشید که زبان مادری او با زبان شما متفاوت باشد؟ حتما برایتان پیش آمده که به سفرخارجی رفته و به دلیل عدم مهارت در صحبت … ادامه مطلب زبان ...