025-37144

اولین دوره از وردپرس مقدماتی با تدریس مهندس ابوالفضل شکری در مجتمع آموزشی طیف دانش برگزار شد.

با تشکر از شما دانشپذیران عزیز لطفا برای شروع آزمون بر روی دکمه آزمون جامع

وردپرس مقدماتی  کلیک فرمایید.

 

  • آزمون شامل 40 سوال تستی و یک پروژه عملی می باشد.
  • زمان آزمون 1:30 دقیقه می باشد.
  • لطفا زمان خود را مدیریت کنید.