درباره‌ی ما

سند استراتژی مجتمع فنی طیف دانش

مجتمع فنی طیف دانش طی ۱۰ سال آینده به‌عنوان دستگاهی پیـشرو و الگـو درزمینه‌ی آموزش‌های کاربردی شناخته‌شده و توانایی ارائه‌ی خدمات آموزشی مطابق با استانداردهای بین‌المللی در سطح كشور را پیدا‌ خواهد کرد.

چشم‌انداز

مجتمع فنی طیف دانش رسالت خود را کمک به خلق جامعه‌ای توسعه‌یافته و فرهیخته از طریق توانمندسازی و ارتقاء سطح بهره‌وری فردی و سازمانی در بستر ارائه خدمات آموزشیِ علمی،کاربردی و تقاضامحور تعریف می‌کند.

رسالت
 • پایبندی به اصول اخلاق حرفه‌ای: احترام به قوانین؛ صداقت و عدالت در گفتار و رفتار؛ شایسته‌سالاری؛ احترام به کرامت انسانی و عقاید متفاوت دیگران.
 • تعهد: برنامه محوری، مسئولیت‌پذیری و پاسخگو بودن در قبال هنرجویان، کارکنان و جامعه؛ التزام به قواعد کار تیمی و تعامل اثربخش با هنرجویان و کارکنان.
 • کیفیت: التزام به کیفیت در ارائه محصول و خدمات؛ بهبود مستمر جایگاه برند شخصی، افزایش بهره‌وری سرمایه و نیروی انسانی؛ حفظ سرمایه‌های مادی و معنوی موسسه.
 • نوآوری: توسعه و خلق خدمات جدید و متنوع از طریق شناسایی خواسته‌ها و نیازهای گروه‌های مخاطب.
 • انگیزش: ایجاد شرایط لازم برای داشتن محیطی شاداب، فعال و پویا؛ ایجاد زمینه‌ی مناسب برای مشارکت فعال کارکنان در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تصمیم سازی؛ همسوسازی و هماهنگی میان اهداف مجتمع و اهداف شخصی کارکنان با ایجاد تعادل بین کار و زندگی و تأمین رضایتمندی کارکنان و خانواده‌های آنان
ارزش های بنیادی
 • ارتقای شاخصه‌ای کمی و کیفی آموزش‌های علمی ـ کاربردی در جامعه.
 • تأمین نیروی متخصص بازار کار از طریق ایجاد برنامه‌های آموزشی مرتبط و مؤثر.
 • پاسخگویی به نیازهای مختلف و متنوع بازار کار از طریق تنوع‌بخشی به دپارتمان‌های موسسه.
 • بسترسازی زمینه‌های کارآفرینی، ارزش‌آفرینی و خلق ثروت برای افراد جویای کار از طریق ارائه آموزش‌ و مشاوره.
 • توانمندسازی و افزایش بهره‌وری مؤسسات دولتی و خصوصی از طریق ارائه‌ی خدمات آموزشی به کارکنان.
 • توانمندسازی و بهبود شرایط زندگی افراد مختلف جامعه از طریق ارائه آموزش‌های مرتبط با توسعه‌ی فردی.
 • ارتقاء و بهبود کیفی آموزش در آموزشگاه از طریق به‌کارگیری فناوری‌های نوین آموزشی.
 • معرفی و ترویج فرهنگ استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی.
 • ارتقاء سطح علمی مجتمع در سطح مؤسسات آموزشی تراز اول کشور.
 • توسعه‌ی قابلیت‌های آموزشی و توان و تخصص موجود در موسسه به فضای مجازی و محیط الکترونیکی.
اهداف کلی

الف) راهبرد‌های آموزشی

شتاب بخشیدن به توسعه دپارتمان‌های آموزشی و ایجاد تنوع آموزشی.

توسعه و خلق خدمات جدید از طریق شناسایی خواسته‌ها و نیازهای گروه‌های مخاطب.

پشتیبانی مشاوره‌ای و آموزشی از هنرجویان پس از گذراندن دوره‌های آموزشی.

مشارکت و همکاری آموزشی با آموزشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز علمی جهت غنا بخشیدن به فعالیت‌های علمی موسسه.

مشارکت و همکاری با سازمان‌های بخش دولتی و خصوصی، مراکز صنعتی و مؤسسات تولیدی برای شناسایی نیازهای واقعی بازار کار.

ارتقاء روش‌های آموزشی و استفاده از فنّاوری آموزشی.

ایجاد جاذبه‌های علمی و آموزشی برای داوطلبان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب) راهبرد‌های فرهنگی

تعمیق ارزش‌ها و باورهای دینی و گسترش فرهنگ اصیل ایرانی ـ اسلامی.

تلاش برای تحکیم مبانی همبستگی دینی و ملی.

تلاش برای شناسایی، رشد و شکوفایی خلاقیت‌ها و پرورش استعدادهای علمی، هنری و ادبی.

بسط آگاهی‌ها و فضایل اخلاقی و تقویت فرهنگ کمال‌جویی، نظم‌پذیری، پرسشگری، مسئولیت‌پذیری و ایجاد امید به آینده.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج) راهبرد‌های منابع انسانی

رعایت اصل شایسته‌سالاری و اطمینان از التزام عملی افراد به ارزش‌های بنیادین موسسه در استخدام و به‌کارگیری نیرو.

اشاعه و تقویت فرهنگ تصمیم‌گیری مشاركتی.

تقویت ارتباطات درون‌سازمانی و جریان آزاد اطلاعات میان کارکنان.

هم‌سویی، تعامل و هم‌افزایی میان کارکنان موسسه به‌مثابه یک خانواده به‌رغم تفاوت‌های فردی.

شناسایی نقاط قوت افراد و تلاش برای به‌کارگیری، توسعه و تعمیق آن‌ها.

توجه به انطباق علاقه افراد با ماهیت وظایف.

استقلال و آزادی عمل در مأموریت‌های محول شده به افراد.

ایجاد زمینه‌ی لازم برای امنیت شغلی و روانی کارکنان.

توسعه‌ی کیفی منابع انسانی با ایجاد فرصت‌های یادگیری.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د) راهبرد‌های سازمانی

حفظ حرمت و كرامت انسانی.

استقرار نظام مدیریت دانش‌محور.

توسعه امکانات فیزیکی، اطلاعاتی و فنّاورانه.

متنوع سازی خدمات.

استانداردسازی خدمات.

شناسایی نقاط قوت مجموعه و تلاش برای به‌کارگیری، توسعه و تعمیق آن‌ها.

ایجاد نظام ارزشیابی عملکرد دقیق و مدون.

ایجاد نظام اعطای پاداش مبتنی بر شاخصه‌ای عملکردی کارکنان.

آسیب‌شناسی فرآیندها و عملكرد افراد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د) راهبرد‌های مالی

متنوع سازی منابع درآمدی.

مدیریت بهینه سرمایه‌گذاری‌ها.

شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های علمی و فنی داخل مجموعه.

استفاده از منابع مالی و انسانی اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال ارائه خدمات.

راهبردها